top of page

Wieczór uwielbienia - 5.06.2022r.

I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Jl3,1 Wieczór uwielbienia. Eucharystia, konferencja, uwielbienie, modlitwa wstawiennicza.


Comments


bottom of page