Pomóż nam dokończyć budowę Naszego Kościoła Parafialnego

Nasza Parafia wznosi nowy kościoł przy ul. Marii Konopnickiej 15 w Nidzicy, prace trwają i wymagają nakładu znacznych środków finansowych.

Głęboko wierzymy, że dzięki Bożej łasce i ludzkiej życzliwości uda nam się w końcu zakończyć dzieło, które z pewnością będzie służyło wielu pokoleniom chrześcijan mieszkających na terenie Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy.

Za życzliwą pomoc i współpracę wszystkim
Ofiarodawcom i Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Nr rachunku bankowego : 

BS Nidzica
04 8834 0009 2001 0009 8687 0001

Pobierz, wydrukuj i wypełnij blankiet na darowiznę.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit b) ustawy o podatków dochodowym od osób fizycznych, każdy podatnik, który osiągnął w danym roku dochód, może go pomniejszyć o wartość darowizn przekazanych na cele kultu religijnego w tymże roku. Wartość odliczenia nie może jednak być większa niż 6 % osiągniętego dochodu. Należy pamiętać, że odliczenie od dochodu przysługuje tylko wtedy, gdy jej przekazanie udokumentowane jest dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Podatnik, który dokona darowizny zobowiązany jest wykazać w zeznaniu rocznym, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.