top of page

Historia Parafii

"Chrześcijaństwo do Nidzicy dotarło wraz z przybyciem braci Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w połowie XIII stulecia. W 1310 r. wzniesiono niewielki zamek, w którym mieściła się kaplica. W latach 1370-1400 wielki mistrz Zakonu Winrych von Kniprode rozbudował zamek. W czasie prac budowalnych zamku Nidzica otrzymała prawa miejskie w 1381 r. W tym też czasie erygowano parafię z pierwszym proboszczem. Reformacja w Prusach w 1525 r. przerwała działalność Kościoła rzymskokatolickiego. Na okres 420 lat dominującym wyznaniem w Nidzicy był luteranizm. Dopiero w połowie lat pięćdziesiątych XIX stulecia pojawił się duchowny katolicki, mogący nieść posługę duszpasterską ludności katolickiej. Zakończenie II wojny światowej zmieniło oblicze konfesyjne Nidzicy i całych Prus Wschodnich. Katolicy stanowili znaczną większość, zaś luteran ubywało. Przez długie lata wierni Kościoła rzymskokatolickiego w Nidzicy korzystali z jednej świątyni, która od połowy lat siedemdziesiątych XX w. stawała się za mała i nie mogła pomieścić wszystkich wiernych na niedzielnych Mszach św. Dopiero przemiany społecznopolityczne w latach osiemdziesiątych XX w. umożliwiły Kościołowi rzymskokatolickiemu tworzenie nowych parafii. Wówczas w Nidzicy powstały dwie nowe parafie Miłosierdzia Bożego i Bł. Bolesławy Lament. "

Ze wstępu do "Dzieje katolicyzmu i Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy" autorstwa ks. Krzysztofa Bielawnego

IMG_9956_edited.jpg

Parafia powstała w 01. 07. 1989 r. od tego

momentu prowadzi księgi metrykalne.

Rozpoczęcie budowy kościoła parafialnego murowanego, pw. Miłosierdzia Bożego (przy ul. M. Konopnickiej) to 1991 r. Konsekracja 04.10.2015 r. Wmurowania kamienia węgielnego dokonał Ks. Arcybiskup Edmund Piszcz. Kościół wraz z plebanią budowany obecnie staraniem aktualnego proboszcza ks. Andrzeja Midury. 


Pierwszym Proboszczem Parafii był ks. Stanisław Tkacz oraz Wikariusze: ks. Kazimierz Migacz i ks. Wiesław Musiał.

Od 1997 roku Proboszczem Parafii jest ks. Andrzej Midura oraz wikariusze: ks. Bartłomiej Koziej (rok czasu), ks. Karol Misiewicz (1.07.2020r. - 30.07.2021r.), ks. Mariusz Roman (01.08.2021r. - ...).


Misje w Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy odbyły się w 1990, 2000, 2010 i 2016 roku.


Od 1998 roku Wspólnota parafialna jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych i religijnych między innymi: spektakle teatralne, koncerty, warsztaty muzyczne, teatralne, taneczne, wyjazdy wakacyjne dzieci i młodzieży, rekolekcje, bieg papieski, akcje pomocy misjom i misjonarzom i wiele innych.

Kościół Odpustowy

Z DEKRETU ARCYBISKUPA WOJCIECHA ZIEMBY METROPOLITY WARMIŃSKIEGO O USTANOWIENIU MIEJSC DLA UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO  Z OKAZJI NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA

 

Dnia 11 kwietnia 2015 r. Ojciec Święty Franciszek zapowiedział bullą Misercordiae vultus Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który rozpocznie się w Kościele w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2015 r. i zakończy w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada 2016 r. 

Z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia ustanawiam w Archidiecezji Warmińskiej 11 kościołów, w których wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku, Bazylika współkatedralna św. Jakuba w Olsztynie, Sanktuaria Maryjne w Gietrzwałdzie, Stoczku Klasztornym i Świętej Lipce, Sanktuaria Miłosierdzia Bożego w Olsztynie: kościół Miłosierdzia Bożego i kościół św. Józefa, Kolegiaty: w Dobrym Mieście, Lidzbarku Warmińskim i Kętrzynie, kościół Miłosierdzia Bożego w Nidzicy.

odpustowy
bottom of page