Moi Kochani!


Każda rodzina ma swój dom. Parafia to wspólnota wspólnot, rodzina rodzin. Dla parafii domem jest świątynia. Bóg żyje wśród nas. Mieszka w naszych sercach, odwiedzamy Go w zbudowanej tu świątyni, chodzi naszymi ulicami, Jego wizerunki są w naszych domach, pod Jego znakiem chowamy naszych bliskich. Można powiedzieć: jesteśmy przyzwyczajeni, do tej obecności, do rytmu świąt. To tu w kościele gromadzimy się, by uwielbiać Boga, oddawać Mu cześć, dziękować i prosić. Wspólne przeżywanie Misterium naszego zbawienia buduje jedność, umacnia relacje i tworzy Wspólnotę. Wspólnota, Rodzina to historia, korzenie, źródła, doświadczenia konkretnych ludzi, którzy tworzą parafię

 

Nasza parafia powstała 1 lipca 1989 roku. Szybko i z entuzjazmem wiary wybudowano na ul. Robotniczej 12 kaplicę, służy duszpasterstwu po dziś dzień. Następnie, z większymi i mniejszymi trudnościami, podjęto budowę kościoła i plebanii naul. M. Konopnickiej 15. Dziś, w dniu konsekracji, Bogu dziękuję za czas i ludzi, którzy tę Wspólnotę tworzyli i tworzą na różnych płaszczyznach. Bogu niech będą dzięki za kapłanów i wiernych świeckich, za dobrodziejów, ofiarodawców i budowniczych, za przyjaciół i sympatyków naszej parafii. Niech ta świątynia, zbudowana na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, tętni życiem Bożym i niech przyczynia się do rozwoju życia duchowego oraz żywej wiary. Niech promienie Miłosierdzia Bożego rozchodzą się na cały świat. Wszystkim dziękuję i życzę mocy Bożej i wielu łask w codziennym życiu.

Jezu ufam Tobie!

Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy
ks. Andrzej Midura