top of page

Parafia

Moi Kochani!

 

Każda rodzina ma swój dom. Parafia to wspólnota wspólnot, rodzina rodzin. Dla parafii domem jest świątynia. Bóg żyje wśród nas. Mieszka w naszych sercach, odwiedzamy Go w zbudowanej tu świątyni, chodzi naszymi ulicami, Jego wizerunki są w naszych domach, pod Jego znakiem chowamy naszych bliskich.

Można powiedzieć: jesteśmy przyzwyczajeni, do tej obecności, do rytmu świąt. To tu w kościele gromadzimy się, by uwielbiać Boga, oddawać Mu cześć, dziękować i prosić. Wspólne przeżywanie Misterium naszego zbawienia buduje jedność, umacnia relacje i tworzy Wspólnotę. Wspólnota, Rodzina to historia, korzenie, źródła, doświadczenia konkretnych ludzi, którzy tworzą parafię. 

Nasza parafia powstała 1 lipca 1989 roku. Szybko i z entuzjazmem wiary wybudowano na ul. Robotniczej 12 kaplicę, służy duszpasterstwu po dziś dzień. Następnie, z większymi i mniejszymi trudnościami, podjęto budowę kościoła i plebanii naul. M. Konopnickiej 15. Dziś, w dniu konsekracji, Bogu dziękuję za czas i ludzi, którzy tę Wspólnotę tworzyli i tworzą na różnych płaszczyznach. Bogu niech będą dzięki za kapłanów i wiernych świeckich, za dobrodziejów, ofiarodawców i budowniczych, za przyjaciół i sympatyków naszej parafii. Niech ta świątynia, zbudowana na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, tętni życiem Bożym i niech przyczynia się do rozwoju życia duchowego oraz żywej wiary. Niech promienie Miłosierdzia Bożego rozchodzą się na cały świat. Wszystkim dziękuję i życzę mocy Bożej i wielu łask w codziennym życiu.

Jezu ufam Tobie!

Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy
ks. Andrzej Midura

IMG_5168.JPG.jpg

Dane Parafii

Rzymskokatolicka Parafia
Miłosierdzia Bożego w Nidzicy

Proboszcz: ks. Andrzej Midura.

Wikariusz: ks. Mariusz Roman

​Miejscowości należące do parafii:

Nidzica, Załuski, Szerokopaś, Litwinki. 

​Mieszkańców: 3196. / Wiernych: 2860.

​Katecheza w:

Szkole Podstawowej Nr 2 w Nidzicy.

​Obiekty sakralne: 
- Kościół Parafialny Miłosierdzia Bożego przy ul. M. Konopnickiej 15,

​Odpust: W Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Historia Parafii

Parafia powstała w 01. 07. 1989 r. od tego momentu też prowadzi księgi metrykalne.

Rozpoczęcie budowy kościoła parafialnego murowanego, pw. Miłosierdzia Bożego (przy ul. M. Konopnickiej) to 1991 r. Konsekracja 04.10.2015 r. Wmurowania kamienia węgielnego dokonał Ks. Arcybiskup Edmund Piszcz. Kościół wraz z plebanią budowany obecnie staraniem aktualnego proboszcza ks. Andrzeja Midury...

Kościół odpustowy

Z DEKRETU ARCYBISKUPA WOJCIECHA ZIEMBY METROPOLITY WARMIŃSKIEGO O USTANOWIENIU MIEJSC DLA UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO Z OKAZJI NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA

 

Dnia 11 kwietnia 2015 r. Ojciec Święty Franciszek zapowiedział bullą Misercordiae vultus Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który rozpocznie się w Kościele w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2015 r. i zakończy w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada 2016 r. 

/Archiwum/ Byłe obiekty sakralne

Kaplica tymczasowa

Kaplica tymczasowa. Nidzica, ul. Robotnicza 12 - do października 2016

Kaplica tymczasowa

Kaplica tymczasowa. Nidzica, ul. Robotnicza 12 - do października 2016

Kaplica tymczasowa

Kaplica tymczasowa. Nidzica, ul. Robotnicza 12 - do października 2016

Kaplica tymczasowa

Kaplica tymczasowa. Nidzica, ul. Robotnicza 12 - do października 2016

Kaplica Św. Józefa w Załuskach

Kaplica Św. Józefa w Załuskach - do marca 2020 roku.

Kaplica Św. Józefa w Załuskach

Kaplica Św. Józefa w Załuskach - do marca 2020 roku.

Kaplica Św. Józefa w Załuskach

Kaplica Św. Józefa w Załuskach - do marca 2020 roku.

Kaplica Św. Józefa w Załuskach

Kaplica Św. Józefa w Załuskach - do marca 2020 roku.

bottom of page