top of page

Sakramenty

sakramenty

CHRZEST

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".  (KKK 1213)

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. (KKK1322)

BIERZMOWANIE

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny. (KKK1316)

MAŁŻEŃSTWO

Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego (KKK 1661 Por. Sobór Trydencki: DS 1799).

POKUTA
I POJEDNANIE

Sakrament pokuty i pojednania, zwany popularnie spowiedzią, jest sakramentem, w którym możemy uzyskać pojednanie z Bogiem i Kościołem, czyli odpuszczenie wszystkich naszych grzechów (por. KKK 1422)

NAMASZCZENIE CHORYCH

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił (por. Jk 5,14-16), a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” (KK 11; por. KKK 1499)

chrzest
Image by Josh Applegate

CHRZEST

W PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W NIDZICY

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice żyjący sakramentami.

Wymagane dokumenty:

• akt urodzenia dziecka z USC

• dokładne dane rodziców i chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania)

• gdy rodzice nie mieszkają w naszej parafii – pisemne pozwolenie od własnego proboszcza

• gdy chrzestni nie mieszkają w naszej parafii – zgoda własnego proboszcza, że mogą być chrzestnymi

Chrzest jest udzielany w II i IV niedzielę miesiąca o godzinie 11:30.

Chrzestnym może być osoba ochrzczona, bierzmowana, wierząca i praktykująca, która ukończyła 16 lat.

Image by Thays Orrico

PIERWSZA KOMUNIA

W PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W NIDZICY

Uroczystość Pierwszej Komuni Świętej w naszej parafii odbywa się w 2 niedzielę maja.

"Pierwsza Komunia święta jest wielkim świętem chrześcijańskich rodzin. Zawsze tak było w naszej polskiej tradycji, która od tysiąca lat ukształtowała się na tej ziemi jako tradycja chrześcijańska. Rodzina zawsze była - i nadal pozostaje - tym ludzkim środowiskiem, pierwszym i podstawowym, do którego Bóg przychodzi przez wielkie sakramenty naszej wiary, poczynając od chrztu świętego. Małżonkowie, którzy dają ludzkie życie swoim dzieciom tu, na ziemi, zapraszają do ich serc (...) Dawcę życia wiecznego. "

Św. Jan Paweł II; Łódź, 13.06.1987

komunia
Image by 卡晨

BIERZMOWANIE

W PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W NIDZICY

Obowiązki kandydata przystępującego do Sakramentu Bierzmowania:


- Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się w pierwszym semestrze drugiej klasy gimnazjalnej.
- Całość przygotowania odbywa się tylko i wyłącznie przy Parafii na terenie której zamieszkuje kandydat do przyjęcia Sakramentu.
- Obecność na wszystkich spotkaniach i celebracjach liturgicznych jest obowiązkowa.
- Kandydat w trakcie przygotowania ma się wykazać nie tylko wiedzą, ale równiaż świadectwem życia i wiary.
- Kandydat winien prowazić życie sakramentalne. (Częsta spowiedź, coniedzielne uczestnictwo we Mszy świętej, przyjmowanie Komunii świętej).
- Przed przystąpieniem do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania odbywa się rozmowa kandydata z kapłanem, w czasie której na podstawie całości przygotowania zapada ostateczna decyzja o przyjęciu, bądź odłożeniu przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
- Świadkiem bierzmowania może być osoba dorosła, która jest praktykującym katolikiem, nie trwa z związku niesakramentalnmym i sama już przyjęła Sakrament Bierzmowania.

bierzmowanie
Image by Heloisa Nass

MAŁŻEŃSTWO

W PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W NIDZICY

Narzeczeni powinni zgłosić się do duszpasterza na 3 miesiące przed ślubem, aby zarezerwować termin zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

Narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej, która obejmuje w archidiecezji warmińskiej dziesięć spotkań oraz do trzech rozmów w parafialnej poradni rodzinnej. W związku z tym otrzymują od swego duszpasterza indeksy, w których poświadcza się udział w poszczególnych spotkaniach oraz wizyty w poradni rodzinnej. Indeksy przedstawia się przed ślubem przy spisywaniu aktu zawarcia małżeństwa.

Wymagane dokumenty

 • Metryki Chrztu św. obojga narzeczonych (dokument pobrany w parafii chrztu jest ważny 3 miesiące).

 • Świadectwa katechizacji z ostatniej ukończonej klasy.

 • Dowody osobiste narzeczonych.

 • Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w poradni dla narzeczonych.

 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa, w celu zawarcia małżeństwa konkordatowego (zaświadczenie jest ważne 3 miesiące). Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny, przedstawiają stosowny akt.

małzenstwo
IMG_5261.JPG.jpg

POKUTA I POJEDNANIE

W PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W NIDZICY

– codziennie przed każdą Mszą Świętą,

– w pierwszy piątek miesiąca spowiedź w godzinach 8:00 - 9:00 i 16:00 - 17:00

– w pierwsze piątki miesiąca odwiedziny chorych

 

spowiedź
Image by Sharon McCutcheon

NAMASZCENIE CHORYCH

W PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W NIDZICY

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić:
 

 • „wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości” (KPK 1004, par. 1; por. KKK 1514, 1528, 1523; SCh 8), przy czym chory nie musi znajdować się „w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia” (KKK 1514);

 • osobom starszym, „u których pogłębia się słabość” (KKK 1515);

 • osobom, które czeka „trudna operacja” (KKK 1515), jeśli jej przyczyną jest niebezpieczna choroba (SCh 10);

 • chorym dzieciom, o ile „mają już przynajmniej ogólną świadomość dokonujących się czynności”5;

 • „chorym, którzy – będąc przytomni na umyśle – przynajmniej pośrednio o niego prosili” (KPK, kan. 1006);

 • „chorym, którzy stracili już przytomność lub używanie rozumu […] jeśli wiadomo, że gdyby mieli świadomość jako wierzący, prosiliby o namaszczenie” (SCh 14); „W wątpliwości, czy chory osiągnął używanie rozumu, czy poważnie choruje albo czy rzeczywiście już umarł, należy udzielić tego sakramentu” (KPK, kan. 1005);

 • ponownie, jeśli po przyjęciu namaszczenia chory odzyskał zdrowie, a następnie popadł w nową ciężką chorobę (KKK 1515;KPK, kan. 1004, par. 2), lub „jeśli choroba się pogłębia” (KKK 1515; por. KPK, kan. 1004, par. 2).
   

Krótko mówiąc: „Za każdym razem, gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą, może otrzymać święte namaszczenie; również wtedy, gdy już raz je przyjął i nastąpiło nasilenie się choroby” (KKK 1529).

namaszczenie
bottom of page